Overtar avfallsinnhentingen i Drammen-regionen.

Mandag 18. september ble det kjent at selskapet RenoNorden, som henter avfall fra husstandene i Drammensregionen, vil begjære seg konkurs. 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har fulgt denne situasjonen en god stund, og har derfor hatt beredskapsplaner som kunne settes i verk om nødvendig. RfD har allerede inngått avtale med Norsk Gjenvinning Renovasjon, som nå overtar avfallsinnhentingen i blant annet Lier kommune. Dette er en aktør med lang erfaring og kompetanse på fagfeltet renovasjon, melder RfD på sine nettsider.

RfD sitt hovedfokus er at avfallet skal bli hentet, og at både innbyggere og ansatte i minst mulig grad skal berøres av konkursen.

Norsk Gjenvinning Renovasjon vil overta biler og tilby arbeid til alt mannskap som RenoNorden har benyttet ved de to avdelingene i Drammen og Hokksund, melder RfD.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av ni kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. RfD sørger for innsamling av avfall fra omtrent 85 000 husstandene og 5000 hytter i regionen. Selskapet utfører ikke tjenestene selv, men tegner avtaler med underleverandører slik at det i sum bygges opp et godt renovasjonstilbud.