Lier kommune har inngått en samarbeidsavtale med Lier bondelag om beredskap ved kriser og hendelser.

Avtalen gjør at Lier kommune kan kontakt Lier bondelag for å få hjelp til ressurser, utstyr og kunnskap i krisesituasjoner.

Samarbeidsavtalen ble undertegnet på Lier rådhus torsdag 27. april av ordfører Gunn Cecilie Ringdal og leder i Lier bondelag, Wiggo Andersen.

Lier kommune er en av de første kommunene som inngår en formell samarbeidsavtale om beredskap med et bondelag.