St. Hallvard Håndballklubb droppet inngangsbillett og ba publikum ta med en julegave til barn og unge i Lier som trenger det. Responsen var overveldende!


Robert Hedin leverte over 100 julegaver til Trine Olafsen (BUA), rådmann Bente Gravdal, velferdssjef Sissel Karin Haavaag og Sigrid M. Coward (flyktningtjenesten).

Håndballklubben ønsker å ta et tydelig samfunnsansvar, og har blant annet inngått en samarbeidsavtale med Lier kommune der spillere og trenere bidrar aktivt inn mot barn og unge i Lier.

Lørdag 2. desember ønsket St. Hallvard Håndballklubb (SHK) å ta det et skritt lenger. Sponsor Glitre Energi spanderte inngangsbilletten til publikum, og som gjenytelse hadde St. Hallvard et lite juleønske: De ba publikum om å ta med en julegave som kan deles ut til barn og unge i Lier som trenger det.

Over 100 julegaver

Responsen lot ikke vente på seg. Flere hundre liunger møtte opp til kamp lørdag - og godt over 100 store og små julegaver ble lagt under juletreet i Reistad Arena. 

Tirsdag ettermiddag kunne en stolt daglig leder i St. Hallvard Håndballklubb levere julegavene videre til Lier kommune, som i sin tur skal sørge for at gavene kommer frem til de som trenger det mest. Gavene er allerede fordelt på flere virksomheter i kommunen, som deler ut gavene før jul.

- Overveldende respons

- Det er første gangen vi gjør noe som dette, og det var ganske overveldede å se hvor mange julegaver som kom inn. Vi er veldig godt fornøyd og takknemlige over å ha et publikum som bidrar på denne måten, forteller daglig leder i SHK, Robert Hedin.

Både rådmann Bente Gravdal og velferdssjef Sissel Karin Haavaag tok imot gavene sammen med Trine Olafsen fra BUA og Sigrid Mostad Coward fra flyktningtjenesten i Lier. Representantene fra kommunen lover å sørge for at barn og unge i Lier som trenger det mest, får en ekstra oppmunting til jul i form av gavene samlet inn av St. Hallvard Håndballklubb.