Hopp til innhold

Samlet til fjordbyråd

Onsdag kveld samlet politikerne i formannskapene i Lier og Drammen seg til fjordbyråd. Her fikk de orienteringer om status på sykehuset og fjordbyen, og mulighet for etablering av legevakt og helsehus i nærheten av det nye sykehuset.

Fjordbyrådet ble til høsten 2011 for drøfting av sentrale spørsmål i utviklingen av Fjordbyen. 

Befaring og statusoppdateringer

Under fjordbyrådet onsdag 31. august orienterte prosjektdirektør Arnstein Hodne om status i sykehusutbyggingen, og det ble gjennomført en befaring på anlegget.

Det skal også ligge en helsepark på området. Gøril Bergh, administrerende direktør i Drammen Helsepark AS, redegjorde for muligheter og status. Det var også satt av tid til en gjennomgang av status og veien videre for Fjordbyen ved Anders Edbo, daglig leder i Eidos og Jan Willy Føreland, leder for fjordbykontoret i Lier kommune.

Kommunalsjef Hanne Stubberud i Lier kommune og Fredrik Holtan, direktør for utvikling og digitalisering i Drammen kommune, orienterte også om status for utredning av mulig helsehus og legevakt i helseparken.

Legevakt og helsehus

Under planleggingen av det nye sykehuset er det lagt til rette for at legevakt og helsehus samlokaliseres i en helsepark ved sykehuset. 

I fjordbyrådet gjentok Lier kommune ønsket om å få på plass legevakt og helsehus i tilknytning til det nye sykehuset. Dette ønsket bunner i et politisk vedtak tilbake i 2018.

26. april 2018 vedtok formannskapet i Lier enstemmig at Lier kommune ønsker å inngå et samarbeid med Drammen kommune om etablering av helsehus og legevakt samlokalisert med nytt sykehus på Brakerøya.

– Det er gledelig at både sykehuset, helseparken, Drammen og Lier kommuner jobber for å realisere en helseklynge på Brakerøya, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Et helsehus kan inneholde tradisjonelle sykehjemsfunksjoner som lindrende enhet, korttidsplasser og rehabiliteringsplasser samt KAD-plasser. KAD er en døgnenhet for pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandles av allmennleger og sykepleiere i primærhelsetjenesten i stedet for på sykehus.

Målet med en samlokalisering er å få kort fysisk avstand fra både legevakt og helsehus til sykehuset. Dette ses på som en fordel for både pasienter, pårørende og fagmiljøene.