Hopp til innhold

Se forslaget til handlingsprogram 2024-2027

Onsdag 12. oktober presenterte kommunedirektøren forslag til handlingsprogram for 2024-2027. Her kan du se opptak av presentasjonen og lese hele forslaget. 

Handlingsprogrammet er både et budsjett for neste år, en fireårig økonomiplan og en prioritering av tiltak i neste fireårsperiode. 

Se opptak av kommunedirektørens presentasjon med forslag til handlingsprogram 2024-2027

Her kan du lese hele kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027 i digital versjon

Her kan du lese hele kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2024-2027 i PDF-versjon

Du kan komme med innspill

Kommunedirektøren legger nå først frem et forslag, som senere skal ut på høring slik at innbyggere og andre kan komme med innspill.

Forslaget til handlingsprogram legges ut på høring etter formannskapsmøtet 2. november.

Deretter bruker de politiske partiene tiden på å vurdere kommunedirektørens forslag og utforme egne forslag til handlingsprogram.

Vedtas i desember

30. november legges de politiske partienes forslag ut på høring. Kommunestyret vedtar det endelige handlingsprogrammet 19. desember.