Se hvem som ble valgt inn i de kommunale utvalgene

Illustrasjonsbilde av Haugestad
Tirsdag 8. oktober ble de nye medlemmene til de ulike utvalgene i Lier kommune valgt.

Valget av medlemmer til politiske utvalg ble gjort under det konstituerende kommunestyremøtet, som er det første møtet etter hvert valg. Det samme møtet inneholdt i tillegg den formelle godkjenningen av valget, og ikke minst valg av ordfører og varaordfører.

Sistnevnte valg ble gjort med skriftlig votering. Departementet har tolket lovverket i ny kommunelov slik at denne avstemmingen ikke lenger kan være skriftlig.

-Vi tar departementets vurdering til etterretning. Etter forvaltningsloven anser vi vedtaket for å være gyldig, men vi anbefaler  å stadfeste vedtaked ved neste kommunestyremøte, sier rådmann Bente Gravdal.

Medlemsoversikt formannskap og kommunale utvalg 2019 – 2023

Formannskap

 

 

Kontrollutvalg

 

Leder: Ove Andreas Solberg (AP)
Nestleder: Bitten Holst Haugerud (H)

Arbeidsgiverutvalg

 

Eierutvalg

 

Landbruksutvalg

 

Utvalg for miljø og plan

 

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett

 

Partsammensatt utvalg