Hopp til innhold

Se opptak av møte i fjordbyrådet

Tirsdag 19. januar var politikere fra Lier og Drammen samlet til et digitalt møte om utviklingen av fjordbyen, nytt sykehus og helseparken. Her ser du opptak av fjordbyrådet.

I november 2010 inngikk Lier og Drammen kommuner avtale om plansamarbeid for Lierstranda og Brakerøya med ambisjon om å sikre helhetlige areal- og transportløsninger.

Høsten 2011 vedtok de respektive politiske organer i kommunene blant annet hvordan arbeidet og samarbeidet skulle organiseres, blant annet gjennom å etablere fjordbyråd for drøfting av sentrale spørsmål. 

19. januar 2021 var det møte i fjordbyrådet. Møtet var digitalt og det ble gjort opptak. Her kan de se opptak av fjordbyrådet:

Tema i møtet var:

  • Plansamarbeidet for Lierstranda og Brakerøya fra 2010 og frem til i dag
  • Planlegging av samferdsel og utvikling av kollektivtilbudet                   
  • Områdereguleringsplan for Fjordbyen, prinsipper i planen og status
  • Status for nytt sykehus
  • Helseparken - fylkeskommunale og kommunale tjenester i tilknytning til sykehuset