Se forslaget til handlingsprogram 2023-2026

Torsdag 22. september presenterte kommunedirektøren forslag til handlingsprogram for 2023-2026. Her kan du se opptak av presentasjonen og lese hele forslaget.

Handlingsprogrammet er både et budsjett for neste år, en fireårig økonomiplan og en prioritering av tiltak i neste fireårsperiode. 

Se opptak av kommunedirektørens presentasjon med forslag til handlingsprogram 2023-2026

Her kan du lese hele kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026 i digital versjon

Her kan du lese hele kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026 i PDF-versjon

Du kan komme med innspill

Kommunedirektøren legger først frem et forslag, som senere skal ut på høring slik at innbyggere og andre kan komme med innspill. Forslaget til handlingsprogram legges ut på høring etter formannskapsmøtet 29. september. 

Deretter bruker de politiske partiene tiden på å vurdere kommunedirektørens forslag og utforme egne forslag til handlingsprogram.

Vedtas i desember

I slutten av november legges de politiske partienes forslag ut på høring, før kommunestyret vedtar det endelige handlingsprogrammet 13. desember.