862 ungdomsskoleelever i Lier deltok i den store UngData-undersøkelsen. Her kan du finne noe av det ungdommene svarte.

I Lier var svarprosenten i UngData-undersøkelsen på 85 prosent. 

UngData-undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan det er å være ungdom i Norge i dag. Ungdommene svarer på spørsmål om ulike sider av livet sitt. Undersøkelsen foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.

UngData dekker et vidt spekter av temaområder som foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoadferd og vold.

Les mer om undersøkelsen her.

Vi har laget en video som oppsummerer noen av funnene i UngData:

Finn flere lokale tall direkte i UngData-undersøkelsen for Lier