Setter barnehager og skoler i Lier på rødt nivå

Alle barnehager og skoler i Lier settes på rødt tiltaksnivå fra og med onsdag 17. mars. Noen barnehager og skoler vil holde stengt onsdag for å forberede rødt nivå. Foreldrene får nærmere beskjed fra den enkelte skole og barnehage.

Mandag 15. mars ble Lier kommune innlemmet i den nasjonale koronaforskriftens kapittel 5A. Dette er den strengeste nasjonalt regulerte tiltakspakken. Kommunen har derfor vurdert tiltaksendring i skole og barnehage i sammenheng med øvrige tiltak.

Barn og unge er en gruppe som bærer tung belastning av smittevernstiltak. Det er tilstrebet å holde tilbake tiltak for denne gruppen så lenge som mulig. I uke 9 og 10 har Lier kommune imidlertid hatt en kraftig vekst i smittetilfeller hos barn.

Innfører rødt tiltaksnivå

Derfor har kriseledelsen i Lier etter anbefaling fra kommuneoverlegen bestemt at barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Lier settes på rødt nivå fra og med onsdag 17. mars til og med 11. april. Dette er også i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Her kan du lese hva rødt tiltaksnivå innebærer i barnehagene

Her kan du lese hva rødt tiltaksnivå innebærer i barneskolen

Her kan du lese hva rødt tiltaksnivå innebærer i ungdomsskolen og videregående

Håper på lettelser etter påske

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring sier hun er bekymret for hvilke konsekvenser så strenge tiltak vil ha for barn og unges folkehelse og psykososiale miljø.

- Men utviklingen de siste dagene gir oss dessverre ikke noe valg. Jeg håper at denne innskrenkingen slår ned utbruddene, slik at vi kan gi lettelser etter påske, sier Bjerring.

Noen stenger for å forberede rødt nivå

En del skoler og barnehager vil holde stengt onsdag 17. mars for å forberede drift på rødt tiltaksnivå.

- Foreldre får nærmere beskjed om dette av den enkelte skole og barnehage, sier Kari-Ann Dale, kommunalsjef for oppvekst i Lier kommune.

Barn med minst en forelder som har samfunnskritisk jobb har rett til et fulltidstilbud i barnehage og skole.

- Foreldrene søker da om dette direkte til barnehagen eller skolen, sier Dale.  

Disse vurderingene er gjort

Bak beslutningen om å sette barnehager og skoler i Lier på rødt tiltaksnivå ligger det en rekke vurderinger.

- Rammene for tiltaksvurdering er endret i lys av ny virusvariant og etablering av den tredje bølgen med smitte i Norge, forteller kommuneoverlege Ingrid Bjerring.  

Rødt tiltaksnivå i skoler og barnehager kan nå benyttes forebyggende. Det at en høy andel av smitten er knyttet til mutert virus med større spredningspotensiale spiller også inn.

Testkapasiteten i Lier er dessuten presset. Kravet fra Helsedirektoratet er testkapasitet på 5 prosent av befolkningen per uke. I Lier kommune tester nå i underkant av 10 prosent per uke - altså det dobbelte av kravet.

- Mange smitteklynger fører også til press på smittesporerne. Det tar lenger tid å få oversikt over mange små klynger enn én større klynge. Vi risikerer at smittesporerne ikke rekker å karantenesette før videresmitte allerede er et faktum, sier Ingrid Bjerring.  

Hun viser også til at Drammen sykehus melder om økende antall innlagte. Dette er et tegn på økt sykdomsbyrde i regionen.