Fire av dem står i Lier kommune.

Finnemarka er det sentrale frilufts-utfartsmål for befolkningen i Nedre Buskerud. Mange bruker dette store skogsområdet som sitt naturlige rekreasjonssted, enten i forbindelse med korte nærturer eller lengre frilufts- eller treningsaktiviteter.

Samtidig er Finnemarka arena for andre ting enn friluftsliv. Hoved-drikkevannskilden i nedre delen av Buskerud, Glitre, ligger midt i Finnemarka. Mange turstier går gjennom nedbørsfeltet til Glitre, og det er veldig viktig å unngå forurensning av drikkevannskilden.

I tillegg drives det både skogbruk og beite i området, og Finnemarka er hjem for et rikt dyre-, plante og fugleliv som må vernes godt.

 

Sju nye informasjonstavler

Derfor har Glitrevannverket, Statskog og DNT Drammen laget informasjonstavler som de plasser ut på sju strategiske utfartssteder i Finnemarka. Med seg på laget er Gjensidigestiftelsen, kommunene som deler Finnemarka – og Buskerud fylkeskommune.

På disse skiltene opplyses det om viktige regler og råd for å verne natur og drikkevann, i tillegg til det å vise hensyn.

Fire av disse informasjonstavlene står i Lier: Eiksetra, Glitrebommen, Trolldalen (Kanada) og ved Saga. I tillegg er det satt opp tavner på Ulevann i Nedre Eiker og Sponevollen og Engersetra i Modum kommune.

Ordføreren avduket tavlen

Mandag ettermiddag stilte ordfører Gunn Cecilie Ringdal opp på Eiksetra for å avduke informasjonstavlen som står der. Hun er også leder av representantskapet i Glitrevannverket og en ivrig bruker av Lier-naturen.

Hun mener at Glitrevannet er Norges kanskje best skjermede kilde med sin beliggenhet midt i skogen.

– Vannkvaliteten er sikret gjennom restriksjoner i en egen forskrift. Dette gjør at vi kan produsere billig, godt, sikkert og miljøvennlig vann til innbyggerne våre, sa Gunn Cecilie Ringdal før hun avduket den store og fine informasjonstavlen som står utenfor Eiksetra.

Her kan du lese saken hos Lierposten