Hopp til innhold

Si din mening om forslaget til handlingsprogram

Nå kan innbyggere, næringslivet, frivilligheten og andre komme med innspill til kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2023-2026. Send oss dine innspill innen 13. oktober 2022.

22. september 2022 la kommunedirektøren frem forslag til handlingsprogram for perioden 2023-2026. 

Handlingsprogrammet er både et budsjett for neste år, en fireårig økonomiplan og en prioritering av tiltak i neste fireårsperiode. 

Nå kan du komme med innspill og synspunkter til forslaget før politikerne skal vedta det endelige handlingsprogrammet.

Her kan du lese hele kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026 i digital versjon

Her kan du lese hele kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026 i PDF-versjon

Virksomhetskatalog handlingsprogram 2023-2026 - kommunedirektørens forslag i PDF-versjon

Kom med innspill frem til 13. oktober

Formannskapet har nå vedtatt at kommunedirektørens forslag til handlingsprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Det betyr at du kan komme med dine innspill frem til og med 13. oktober.

Send dine innspill på e-post til: politisksekretariat@lier.kommune.no

Merk e-posten med "Høringsinnspill HP 2023-2026".

Vedtas i desember

Forslaget til handlingsprogram legges nå ut til offentlig ettersyn, der innbyggere, næringslivet, frivilligheten og andre kan komme med innspill til prioriteringer og investeringer.  

Etter at høringsfristen er ute skal de politiske partiene bruke tiden på å vurdere kommunedirektørens forslag samt høringsinnspillene, og deretter utforme egne forslag til handlingsprogram.

I slutten av november legges de politiske partienes forslag ut på høring, før kommunestyret vedtar det endelige handlingsprogrammet 13. desember. 

Se opptak av kommunedirektørens presentasjon med forslag til handlingsprogram 2023-2026