Hopp til innhold

Si din mening om partienes forslag til handlingsprogram

Nå kan du si din mening om hvordan de politiske partiene vil prioritere investeringer og drift av Lier kommune i årene 2024-2027. Fristen er 14. desember.

12. oktober 2023 la kommunedirektøren frem forslag til handlingsprogram for perioden 2024-2027

Handlingsprogrammet er både et budsjett for neste år, en fireårig økonomiplan og en prioritering av tiltak i neste fireårsperiode.

Etter kommunedirektørens presentasjon ble forslaget lagt ut på høring, slik at innbyggere, næringslivet, ansatte, frivilligheten og andre kunne komme med innspill til prioriteringer og investeringer.  

Deretter har de politiske partiene utarbeidet egne forslag til handlingsprogram.

Partienes forslag til handlingsprogram 2024-2027

Her kan du lese de politiske partienes forslag til prioriteringer:

Forslag til handlingsprogram 2024-2027 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

Forslag til 10-åring investeringsplan 2024-2033 fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

Forslag til handlingsprogram 2024-2027 fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Rødt

Forslag til handlingsprogram 2024-2027 fra Senterpartiet

Forslag til handlingsprogram 2024-2027 fra Sosialistisk Venstreparti

Send dine innspill innen 14. desember

Kommunestyret skal vedta det endelige handlingsprogrammet 19. desember. Men før den tid kan du komme med innspill til partienes forslag. Frist for å komme med innspill er 14. desember 2023.

Send dine innspill på e-post til: politisksekretariat@lier.kommune.no

Merk e-posten med "Høringsinnspill HP 2024-2027".