Hopp til innhold

Si din mening om partienes forslag til handlingsprogram

Her kan du lese de politiske partienes forslag til handlingsprogram for de neste fire årene. Nå ønsker vi dine innspill til forslagene. Fristen er 8. desember 2022.

Handlingsprogrammet for 2023- 2026 er både et budsjett for neste år, en fireårig økonomiplan og en prioritering av tiltak i neste fireårsperiode.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2023-2026 ble lagt frem 22. september 2022, og har deretter vært ute på høring.

Kom med innspill til partiene

Etter at kommunedirektørens forslag ble lagt ut til høring, har de politiske partiene brukt tiden på å vurdere forslaget og utforme egne forslag til handlingsprogram.

Lier kommunes budsjettmodell innebærer at også de politiske partienes forslag legges ut på høring. Dermed kan liungene komme med innspill til politikerne om investeringer og prioriteringer før handlingsprogrammet vedtas.

Her er partienes forslag, som ble fremmet under formannskapsmøtet 24.november 2022:

Frist for å sende innspill

Du kan komme med innspill til partienes forslag frem til 8.desember 2022 klokken 12.00.

Send dine merknader til politisksekretariat@lier.kommune.no  

Vedtas i desember

Kommunestyret vedtar endelig handlingsprogram for perioden 2023-2026 i sitt møte 13. desember.