Hopp til innhold

Si din mening om skolebehovsplanen

Skolebehovsplanen for Lier kommune 2022-2042 er nå ute på høring, og du kan komme med innspill frem til 28. oktober 2022.

Her kan du lese hele forslaget til skolebeovsplan i Lier kommune 2022-2042

Send oss dine innspill

Har du innspill til planen? Send dem på e-post til postmottak@lier.kommune.no

Merk e-posten med "Høringssvar skolebehovsplan".

Høringsfristen er 28. oktober 2022. 

Formålet med planen

Formålet med skolebehovsplanen er å gi et godt grunnlag for gode langsiktige beslutninger om skolekapasitet i kommunen. Planen skal sikre at det kan fattes beslutninger som gir riktig skolekapasitet på rett sted til riktig tid.

Planen gir også en oppdatert oversikt over kommunens skoleanlegg, og angir kapasiteten ved den enkelte skole sett opp mot de nyeste elevtallsprognosene. Den inneholder en arealnorm for elevenes læringsarealer og skolens uteområde.