Hopp til innhold

Si din mening om Temaplan for demensomsorg

Hvordan kan vi få til en best mulig demensomsorg i Lier? Nå kan du komme med innspill til «Temaplan for demensomsorg 2024-2028». Send oss dine innspill innen 1. februar 2024.  

Temaplanen er ment å være et styringsverktøy for ledere og fagpersoner som arbeider innenfor fagområdet demens i Lier kommune.

Nåsituasjon og forbedringsarbeid

Planen skal gi et balansert bilde av nåsituasjonen, utfordringer og muligheter - og foreslå tiltak i det løpende forbedringsarbeidet og i form av mulige prosjekter.

Her kan du lese forslag til Temaplan for demensomsorg 2024-2028

Høringsfrist 1. februar

Har du innspill til temaplanen? Send dem til oss via e-post: postmottak@lier.kommune.no

Merk svaret med «Høringssvar Temaplan for demensomsorg».

Høringsfristen er 1. februar 2024