Si din mening om helse- og omsorgstjenestene

I høst gjennomfører Lier kommune en bruker- og pårørendeundersøkelse ved bo- og omsorgssentrene, dagsentrene og hjemmetjenesten.

Vi håper flest mulig benytter anledningen til å svare på undersøkelsen.  

Spør for å bli bedre

Bakgrunnen for undersøkelsen er at kommunen ønsker tilbakemeldinger fra brukere og pårørende på hvordan tjenestene fungerer - på godt og vondt.

- Tilbakemeldingene vil gi oss mulighet til å styrke kvaliteten på våre tjenester, sier Hanne Stubberud, kommunalsjef for helse, omsorg og velferd.    

Digitalt eller skriftlig

Undersøkelsen blir sendt ut i disse dager, og det oppfordres til å svare digitalt.

Det er også anledning til å besvare undersøkelsen på tilsendt spørreskjema og returnere til kommunen i vedlagt svarkonvolutt.

Svarfrist er 20. oktober.  

Takk for at du tar deg tid til å svare, sammen skal vi bli bedre!