Sikke Næsheim ansatt som kommunedirektør

Kommunestyret har ansatt Sikke Næsheim som kommunedirektør i Lier kommune.

Tirsdag 8. februar 2022 behandlet kommunestyret en sak om ansettelse av ny kommunedirektør.

Ansettelseutvalget, som har bestått at gruppeledere og tillitsvalgte, hadde på forhånd innstilt Sikke Næsheim til stillingen. Dette ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre.  

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal har ledet ansettelsesutvalget. På vegne av kommunestyret gratulerer hun Næsheim med jobben. Sikke Næsheim har vært konstituert kommunedirektør i Lier kommune siden juni 2021, etter at Bente Gravdal sluttet.

- Vi er glade for at vi har ansatt Sikke Næsheim som kommunedirektør etter en god og grundig prosess gjennom åtte måneder, der vi har fått bistand fra Habberstad. Vi har høye forventninger til kommunedirektøren og ønsker Sikke velkommen som fast kommunedirektør i Lier kommune, sier ordføreren.

Sikke Næsheim sier hun gleder seg til å fortsette arbeidet sammen med svært kompetente og dyktige medarbeidere i Lier kommune.

- Jeg er imponert over innsatsen og forbedringsarbeidet som er lagt ned midt i en krevende pandemi. I 2022 står vi overfor mange spennende prosjekter som vi skal utvikle til det beste for organisasjonen og ikke minst innbyggerne våre, sier Næsheim.