Sikke Næsheim (53) har takket ja til stillingen som kommunalsjef for konserntjenester og styring.

Næsheim kommer fra stillingen som HR-direktør i Tine. Der har hun blant annet hatt ansvar for arbeid med organisasjonskultur, kompetanseutvikling og personal- og lønnspolitikk. Sikke Næsheim har også hatt ansvar for omstrukturering og omstilling i Tine.   

53-åringen er utdannet jurist og har ledererfaring fra privat næringsliv, statlig forretning, offentlig forvaltning og fra politisk ledelse i regjeringsapparatet.

Sikke Næsheim er ansatt som ny kommunalsjef i Lier.

- Viktig samfunnsmandat

Næsheim trekker frem kommunens samfunnsmandat som en viktig grunn til at hun ser frem til begynne i Lier.

- Lier kommune har et viktig samfunnsmandat, flotte verdier og har i kraft av sin rolle stor betydning for kommunes innbyggere, næringsliv og ansatte, sier Sikke Næheim.

Den kommende kommunalsjefen trekker også frem planene om fjordbyen på Lierstranda og endrede rammebetingelser som følge av kommunereformen som spennende utfordringer.

-  Kommunen står overfor spennende endringer i form av vekst og utvikling på flere områder, samtidig som vi må regne med endrede rammebetingelser som følge av kommunereformen. De målsettingene som Lier kommune har, innebærer en retning og et arbeid som jeg gleder meg til å bidra til sammen med nye dyktige kolleger og medarbeidere, sier Næsheim.

Sikke Næsheim trer inn i stillingen som kommunalsjef for konserntjenester og styring etter Einar Jørstad, som nå er kommunalsjef for samfunn og næring. 

- Annen bakgrunn og erfaring

Lier-rådmann Hans-Petter Christensen er godt fornøyd med å få Sikke Næsheim inn i sin nærmeste ledergruppe.

- Sikke Næsheim har annen bakgrunn og erfaring enn hva vi har i rådmannsteamet fra før. Jeg er veldig glad for at hun takket ja til stillingen, og ser frem til å få henne om bord, sier Christensen.

Etter planen starter Sikke Næsheim i stillingen 1. april.