Næsheim blir kommunalsjef på samfunnsområdet

Kommunalsjef Sikke Næsheim går fra Organisasjon og utvikling til Steds- og samfunnsutvikling i Lier kommune.
Sikke Næsheim blir kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling i Lier kommune. Hun tar med det over for Einar Jørstad som starter i Drammen kommune i januar.

Næsheim er i dag kommunalsjef for organisasjon og utvikling i Lier kommune. Hun har tidligere jobbet i skjæringspunktet mellom forvaltning, forretning og politikk knyttet til areal- og næringsutvikling, blant annet som jurist i Statskog og som politisk rådgiver i landbruksdepartementet.

-Sikke har med seg verdifull erfaring inn i rollen. Hun begynner også å kjenne kommunen svært godt gjennom posisjonen hun har i dag, noe som blir stor fordel for oss fremover, sier rådmann Bente Gravdal.

Ansvarsområdet endrer navn

Næsheim ser frem til å ta over stafettpinnen 1. januar etter nåværende kommunalsjef Einar Jørstad. Ansvarsområdet endrer samtidig navn fra Samfunn og næring til Steds- og samfunnsutvikling,

-Samfunnsområdet gir enda større mulighet til å jobbe med strategiutvikling og langsiktige planer for liersamfunnet som helhet. Dette gleder jeg meg til å ta fatt på, selv om det også er tveegget å gå videre fra alt det spennende som skjer på mitt nåværende felt, sier Næsheim.   

Søker ny kommunalsjef

Næsheim sin nåværende stilling som kommunalsjef for organisasjon og utvikling vil lyses ut så snart som mulig.

-Posisjonen som kommunalsjef for organisasjon og utvikling vil bli avgjørende for hvordan kommunen skal løse mange av utfordringene vi står overfor fremover. Så nå blir det viktig å finne en dyktig kandidat til denne rollen, forteller Gravdal.