Statens vegvesen (SVV) jobber med å sikre fjellet etter raset ved Bringebærskaret ved Ringeriksveien. SVV kan ikke si når veien i stand igjen.

Bringebærskaret ved Ringeriksveien (fv. 285) ble stengt 6. august, etter at cirka 60 meter av veien raste ut.

- Vi skal i gang med å fjerne masser i veien rundt rasstedet. Vi må fjerne disse slik at vi kommer ned til fjell som er av så god kvalitet at det kan bygges ny veg på, sier Anita Tveiten, byggeleder i Statens vegvesen. 

Bruker drone for å scanne

Etter dette skal Vegvesenet bruke en drone for å scanne området, for så å lage en digital modell. Denne skal brukes for å vurdere hvordan veien skal bygges opp igjen.

Siden raset gikk 6.august har Vegvesenet brukt tid på sikre rasstedet.

–Vi har rensket fjellet, satt inn bolter og satt opp nett slik at det er trygt for de som skal jobbe der, fortsetter Tveiten.

Massene veien var bygd opp av, kan ikke brukes videre. Etter raset er de rett og slett ikke stabile nok. 

Anita Tveiten kan ikke si noe om hvor lenge området vil være stengt.

- Det kommer til å ta lang tid, men jeg kan dessverre ikke si noe om hvor lenge. Men det vil gå mange uker, sier hun.

Ber publikum holde seg unna

Entreprenøren som jobber på stedet må ofte be publikum om å forlate området.

- Det er viktig at publikum respekterer at det er et anleggsområde. Det er farlig å bevege seg forbi sperringene, avslutter Tveiten.

 

Fakta

  • Kontaktperson Anita Tveiten, byggeleder i Statens vegvesen, mobil 908 42 151
  • Buskerud fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene.
  • Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.