Ny forskrift gjør at Drammensregionens brannvesen skal feie og føre tilsyn med fritidsboliger.

 

Fra 22. mai 2018 skal Drammensregionens brannvesen IKS feie og gå tilsyn på fritidsboliger på lik linje med boliger. Feiingen og tilsynet er et resultat av ny Forskrift om brannforebygging (av 1. januar 2016) som sier at det skal utføres behovsprøvd feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger. 

Det har ikke tidligere vært pålagt feiing og tilsyn av fritidsboliger. 

Nå skal Drammensregionens brannvesen gjennomføre en pilot som skal inneholde en risiko- sårbarhetsanalyse av et utvalg av hytter og fritidsboliger. Piloten vil danne grunnlag for hyppigheten og hvor mye tjenesten skal koste i framtida. 

500 fritidsboliger 

Vi har i oppstarten plukket ut ca 500 fritidsboliger i kommunene Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier og Svelvik.

Fordelingen er gjort etter hvor mange fritidsboliger den enkelte kommune har. I første omgang skal vi besøke ca. 200 hytter i Sigdal, 100 i Krødsherad, mens i hver av de andre kommunene har vi plukket ut ca 40 fritidsboliger.

Alle hytteeiere blir varslet 3 uker på forhånd i eget brev i tillegg følger det med en egenerklæring som skal fylles ut og returneres, skriver brannvesenet i en pressemelding.

Eier/bruker må være til stede når feiingen og tilsynet gjennomføres.