Her er skolebehovsanalysen som ble presentert for Lier-politikerne like før jul.

Det er konsulentselskapet Norconsult som har utarbeidet skolebehovsanalysen på oppdrag for Lier kommune. Denne analysen ble presentert for politikerne i Lier i det siste kommunestyremøtet i 2017.

Klikk deg inn her for å se hele analysen