Skolene holder stengt fra 15. desember

Barne- og ungdomsskolene og SFO i Lier holder stengt fra 15. desember og frem til juleferien. Elevene får digital hjemmeundervisning i denne perioden. Skolene og SFO skal holde åpent for elever som har krav på dette. De to videregående skolene i Lier har også digital hjemmeundervisning frem til juleferien.

I kommunestyremøtet tirsdag 14. desember vedtok et enstemmig kommunestyre å stenge skolene fra og med onsdag 15. desember, og at elevene skal ha digital hjemmeundervisning frem til juleferien starter.  

Målet er å bremse smittespredningen blant barn og unge, og dermed bremse smittespredningen i samfunnet som helhet.

Elevene har lovfestet rett til undervisning. Derfor blir det digital hjemmeundervisning frem til juleferien.  

Vedtaket innebærer imidlertid at skolene og SFO er forpliktet til å ha et vanlig skoletilbud tilgjengelig for:

  • Elever under 12 år som har minst én forelder ansatt i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren, innen andre kritiske samfunnsfunksjoner eller kritiske virksomhetsfunksjoner innen andre samfunnsfunksjoner som vurderes som viktige i håndteringen av utbruddet av covid-19.

  • Elever med særlige behov som ikke kan ivaretas når skolen eller skolefritidsordningen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid. 

 

Her kan du lese hele saksfremlegget om stenging av skoler og SFO og digital hjemmeundervisning frem til juleferien 2021

Høy smitterisiko  

Det har vært en kraftig økning i antall smittetilfeller i Lier i november og desember 2021. Bare fra uke 48 til uke 49 har antallet smittetilfeller doblet seg. Dette innebærer at det for tiden er generelt høy smittespredning i liersamfunnet.  

Barn og unge utgjør en betydelig andel av de smittede i Lier. De er også i hovedsak smittet med Delta-varianten, som er en av de mer smittsomme virusvariantene. Videre har barn i 1.-7.trinn ofte mange nærkontakter og er i tillegg uvaksinerte.

Disse forholdene er drivende faktorer i smittespredningen, og gjør at smitterisikoen særlig i grunnskolen er høy. Smitte, sykdom og smitteverntiltak har i tillegg ført til en presset bemanningssituasjon i blant annet skole og SFO.

For tiden har Lier kommune en smittesituasjon med svært mange smittetilfeller. Per 13. desember 2021 er totalt 2043 personer i Lier blitt smittet med covid-19. Av disse er 175 personer aktivt syke. Dette innebærer at det er ca. 8,6 % av det totale antallet smittede i Lier som er aktivt syke nå.

Bremse smitten

Kommuneoverlegen mener at den totale situasjonen i helse- og omsorgstjenesten for tiden er så presset at det nå er behov for å bremse all smitte der vi kan.

- Det sitter langt inne for meg å anbefale at skolen stenger, men det er et virkemiddel for å bremse smitten. Smittevernfaglig er det generelt ønskelig at alle reduserer antall nærkontakter for å redusere smittetrykket, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Hva med barnehagene?

I kommunedirektørens forslag til vedtak som ble lagt frem for kommunestyret var det ikke foreslått å stenge barnehagene.

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring forklarer at smitten er betydelig høyere blant skoleelever enn barnehagebarn.

- I Lier er det nå fire ganger flere smittetilfeller blant skoleelever sammenlignet med barnehagebarn. Erfaringsmessig har barnehagebarn færre nærkontakter enn skoleelever, sier Bjerring.

Hun påpeker også at kommunen er lovpålagt å gi elever et undervisningstilbud. Tilbakemeldingene til kommunen er at flere foreldre holder elevene hjemme fra skole på grunn av smittesituasjonen.

- Skolene klarer ikke å ivareta lovkravet om å gi undervisning dersom lærerne skal gi digital hjemmeundervisning og samtidig opprettholde den ordinære undervisning på skolen, sier Bjerring.    

Videregående skoler

Fra og med onsdag 15. desember til og med tirsdag 21. desember blir all undervisning gjennomført digitalt på Lier videregående og St. Hallvard videregående skolee. Dette skjer etter vedtak av kommuneoverlegen for å dempe smittetrykket i kommunen.

Se mer informasjon på skolenes nettsider.