Undertegnet ordførererklæring om klima og miljø

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal skrev under erklæringen i Oslo torsdag 7. februar.
Sammen med 54 andre ordførere undertegnet Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal «Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø».

55 ordførere fra Osloregionen skrev under på en erklæring om felles innsats for å bli Europas ledende hovedstadsregion. Dette skjedde under BEST-konferansen i Oslo torsdag 7. februar.

Europas ledende hovedstadsregion

Ordførererklæringen er et strategisk dokument der det blant annet står: Vi, Osloregionens ordførermøte på miljø og klima, har satt oss som mål å være «Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima».

Dette betyr at ordførerne forplikter seg til:

  • Vise fram en samlet region i miljø- og klimaarbeidet, der vi tar vårt ansvar for en bærekraftig utvikling.
  • Forplikter oss til å bidra til å nå lokale, regionale, nasjonale og internasjonale klimamål.
  • Arbeider for å fremme regionens grønne næringer som bidrar til løsninger lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Delta i samarbeid for utvikling, erfaringsutveksling og læring for å nå målene på miljø og klima.

Alle 55 ordførere samlet på et bilde.

En viktig rolle

I erklæringen går det også frem at ordførerne anerkjenner at kommuner og fylkeskommuner har en viktig rolle som myndighetsutøver og som samfunnsutvikler i å håndtere klimautfordringene.

Erklæringen har som mål å iverksette tiltak for å redusere klimagassutslippet i kommunene våre for å nå mål om et lavutslippssamfunn.

Ordførerne vil også iverksette tiltak for å være mer robust mot klimaendringer, som skred, flom, storm og ekstremnedbør.

I tillegg til å følge opp at miljø og klima inkluderes i plan- og styringssystem.

Du kan lese hele erklæringen her