Slik kan det nye sykehusområdet se ut

Her kommer det nye sykehuset i Drammen. (Illustrasjon: Link Arkitektur)
Forslag til detaljregulering for nytt sykehus i Drammen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Målet er byggestart til høsten.

Politikerne i både Lier og Drammen har nå vært gjennom første runde med forslag til detaljregulering for nytt sykehus i Drammen med Drammen Helsepark.

Tomten til det nye sykehuset i Drammen ligger delvis i Lier kommune, derfor er dette også en viktig plansak for Lier.

Nå skal forslaget til detaljregulering legges ut til offentlig ettersyn frem til fristen går ut 13. mai 2019. De som har innspill eller uttalelser til forslaget må sende det til:

Lier kommune, planseksjonen (klikk på plusstegn for mer info)

Postboks 205
3401 Lier

Eller på epost til: postmottak@lier.kommune.no

Stort område

Området der det nye sykehuset skal plasseres, er stort.

Det skal bygges 271.000 kvadratmeter med bygg over bakkeplan. Av dette utgjør det nye sykehuset 139.000 kvadratmeter, Drammen Helsepark 76.500 kvadratmeter og Tomtegata 64 skal utgjøre 50.000 kvadratmeter.

Det skal til sammen anlegges 1.710 parkeringsplasser og 2.045 sykkelparkeringsplasser i området.

4.000 arbeidplasser

Det nye sykehuset vil ha cirka 4.000 arbeidsplasser og om lag en halv million pasientopphold i løpet av et år.

- Utbyggingen av nytt sykehuset i Drammen starter med klargjøring av tomten tidlig i 2019. Går alt etter planen, vil byggearbeidene startet høsten 2019 og avsluttes i 2024, slik at det kan tas trinnvis i bruk fra slutten av 2024 – og offisielt klar for pasientene fra 2025, står det å lese i planforslaget.

Drammen Helsepark vil trolig bli bygd i ulike faser. Første fase kan bestå av helsehus/legevakt og utdanning som kan stå ferdig på samme tid som sykehuset.

For Tomtegata 64 vil parkeringshuset stå ferdig til åpning av sykehuset, mens resten kommer på et senere tidspunkt.

Sluttbehandling i september

Reguleringsplanen vil sannsynligvis komme til 2. gangsbehandling i Lier og Drammen i september 2019. For Lier sin del er det lagt opp til sluttbehandling i kommunestyret 17. september.

Her kan du lese kortversjonen av høringsutkastet

SE VIDEO: