Hvordan ønsker de unge at den fremtidige Fjordbyen skal bli? Ta deg en tur til biblioteket i Lierbyen, så får du se.

Her finner du nemlig utstillingen «Lierstranda, en veggavis». Dette er resultatet av et kunstprosjekt som kunstnerne Katja Høst og Liva Mork har gjort i samarbeide med elever og lærere ved Gullaug skole.  

Kunst og medvirkning

7. klassingene ved Gullaug skole har vært redaktører og bidragsytere til veggavisen, og har også koblet på de andre klassetrinnene ved skolen.  «Lierstranda - en veggavis» er et pilotprosjekt. Målet har vært å jobbe med kunst som en måte å reflektere over samfunnsutviklingen, og som et ledd i medvirkningsprosesser knyttet til stedsutvikling og planlegging av den nye Fjordbyen.  

- Kunst er mer enn malerier, sier 7. klassingen Madeleine Gørlitz-Håkonsen.  

- Vi har lært at fjord kan bli til en by, at gamle bygg blir byttet ut med nye og at industri kan bli flyttet, supplerer Tom-Kristian Solli.  

Ønsketre

Tirsdag 14. januar var det markering med overrekkelse av veggavisen fra Gullag-elevene til ordfører, administrasjonen og representanter fra Eidos.  

Gjennom arbeidet med veggavisen har elevene vært opptatt av at Fjordbyen bør ha møteplasser for både unge og gamle. Og av medvirkning. Derfor har elevene satt opp ønskekasser rundt omkring i Lier for å få innspill fra andre liunger.  

Utstillingen har dessuten et eget ønsketre, der bladene er grønne lapper med tekst som forteller at bygdas unge blant annet ønsker seg badeland og flere hurtigmatkjeder til Fjordbyen.  

- Og vi ønsker oss en ungdomsklubbb. Det er dessuten hyggeligere med gågater og bygater enn kjøpesenter. Vi ser også for oss en brygge med utleie av båter og SUP-padlebrett, sier Leonora Scholts-Agledahl.  

Takket elevene 

Hovedmålene med pilotprosjektet var å gjøre et prosjekt hvor kunstnere får komme inn i skolen og engasjere elevene i et prosjekt som tar utgangspunkt i Lierstranda i dag, stedsidentitet og medvirkning knyttet til transformasjonen som kommer, forklarer Nina Guzman Toft, kulturrådgiver i Lier kommune.  

På vegne av Liers politikere takkket ordfører Gunn Cecilie Ringdal elevene for de gode innspillene.  

- Dette er en ny og god måte å drive medvirkning. Vi ønsker medvirkning fra alle innbyggerne våre for å utvikle en fjordby der folk vil bo, leve og jobbe, sier ordføreren.  

Prosjektutvikler Geir Hagehaugen i Eidos roser også elevenes innsats og engasjement.  

- Dere har gjort en kjempejobb, og har satt standarden for andre medvirkningsprosesser med barn og unge, sier han.   

Du kan se utstillingen «Lierstranda – en veggavis» på Lier bibliotek frem til og med 31. januar. Etter det skal den henges opp på Gullaug skole.    

Fakta om kunstprosjektet:         

  • «Lierstranda, en veggavis» er et pilotprosjekt utviklet av kunstnerne Katja Høst og Liva Mork i samarbeide med Den kulturelle skolesekken i Lier og Gullaug skole.
  • Det er elevene på 7.trinn ved skolen som har vært redaktører for veggavisa og produsert det meste av innholdet, bilder og tekst.
  • Utstillingen er et utdrag av utstillingen de laget sammen med kunstnerne i en av containerne på «Kunst på Lierstranda», hvor veggavisen ble lansert 7. november i fjor.
  • Det er mange som har bidratt i prosjektet, blant annet Lier Historielag, Gilhus gård, Lier ornitologiske forening og Eidos.