Smittevernregler for skole og barnehager fra høsten

Selv om smittespredningen nå er lav, har myndighetene bestemt at barnehagene og skolene skal planlegge høsten ut fra gult nivå. Les mer om hva det innebærer.

Barnehagene og skolene ble gjenåpnet i april og mai, og det har godt bra med hensyn til smitte og organisering. Myndighetene har bestemt at barnehagene og skolene skal planlegge høsten ut fra gult nivå. Dette innebærer blant annet at:  

  • ingen syke skal møte i barnehage eller skole.  

  • god hygiene og forsterket renhold opprettholdes.

  • unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming. 
  • hele avdelinger og klasser regnes som en kohort (gruppe).  

  • unngå trengsel og store samlinger.  

  • holde avstand mellom kohorter også når barna er ute.   

Disse tiltakene vil medføre at hverdagen i barnehage og skole blir annerledes enn vanlig, og at aktivitetstilbudet kan bli noe redusert.  

- De kommunale barnehagene vil ha vanlig åpningstid fra august, og kommunen oppfordrer eierne av de ikke-kommunale barnehagene til å gjøre det samme, sier Kari-Ann Dale, kommunalsjef for oppvekst.  

Skolene og barnehagene i Lier følger myndighetenes smitteveiledere: 

Smitteveileder for barnehage

Smitteveileder for barneskolen

Smitteveileder for ungdomsskolen