Hopp til innhold

Søk om midler til kompetanseløft i bedrift og økt integrering i arbeidslivet

Foto: Istock
Her kan du lese om to tilskuddsordninger rettet mot arbeidslivet fra Viken fylkeskommune. Du kan søke midler for å gi ansatte et kompetanseløft, eller søke midler til økt integrering i arbeidslivet.

Søk midler og gi ansatte et kompetanseløft 

Har bedriften din behov for å gjennomføre en vesentlig omstilling? Søk Viken fylkeskommune om støtte til å finansiere opplæringskostnadene for de ansatte. 

Søknader behandles fortløpende i 2023.

Viken fylkeskommune har satt av om lag 45 millioner til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) for 2023.

  • BIO-ordningen er et tilbud til alle type bedrifter i Viken, uansett størrelse og bransje.
  • Det kan søkes om inntil 700.000 kroner i støtte per bedrift, og inntil 75.000 kroner per ansatt som deltar i opplæringen.

Les mer om tilskuddsordningen for kompetanseløft her

Søk midler og bidra til økt integrering i arbeidslivet

Viken fylkeskommune lyser ut midler for å få flere innvandrere og flyktninger i jobb og en varig tilknytning til arbeidslivet i Viken.

Søknadsfristen er 15. mai.

Hvem kan søke om midler?

Tilskuddsordningen integrering i arbeidslivet 2023 har et regionalt fokus og skal styrke integreringen av innvandrere, flyktninger og arbeidsinnvandrere i arbeids- og næringslivet.  

Følgende kan søke:

  • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
  • Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer
  • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
  • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger
  • Bedriftsnettverk og klynger

Her kan du lese mer om tilskuddsordningen for økt integrering i arbeidslivet