Hopp til innhold

Søker medlemmer til råd for mangfold og inkludering

Foreninger og organisasjoner som representerer mangfold og inkludering i Lier kommune inviteres til å fremme kandidater til et nyopprettet råd. Send oss forslag på kandidater innen 3. desember 2023.

Råd for mangfold og inkludering/flerkulturelt råd er et rådgivende organ som uttaler seg i saker som gjelder mangfold og inkludering.

Rådet skal ha fem medlemmer som velges av kommunestyret.

Forslag til kandidater sendes til postmottak@lier.kommune.no innen fristen 3. desember 2023.