Spesialordning skal redde grøntnæringen

Landbruks- og matdepartementet har etablert en spesialordning som tillater at bønder kan ta inn utenlandsk arbeidskraft for å holde hjulene i gang i grøntnæringen.

Dokumentasjonsordningen er laget for å lette på de strenge innreiserestriksjonene til Norge som følge av koronapandemien, men det understrekes at den kommer til å bli strengt praktisert. Det vil kun være personer med innvilget søknad til å arbeide i grøntnæringen som får unntak fra innreiserestriksjonene.

Ordningen er svært aktuell for mange aktører i Lier, nå som det våres. Landbruksdirektoratet utdyper at ordningen vil gjelde foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt og bær og som trenger utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig de kommende ukene.

Kvalitetssikring

– Vi er i en krevende situasjon med stort smittepress og behov for streng kontroll på innreise. Dokumentasjonsordningen for grøntnæringen gir en kvalitetssikring som vil være god bistand til grensemyndigheten som fører kontroll med innreise, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) til regjeringenes sider.

Det presiseres at alle arbeidstakere som får innvilget innreise må i karantene ved ankomst, på lik linje med alle andre innreisende til Norge.

Ordningen vil være søknadsbasert og administreres av Landbruksdirektoratet. Her kan du lese mer utfyllende informasjon og finne søknadsdokumentene.