Hopp til innhold

Spørsmål og svar om omstillingsprosjektet

Lier kommune skal gjennomføre betydelige omstillingstiltak i 2024 og årene som kommer. For å sikre åpenhet rundt prosessen før politikerne skal vedta konkrete omstillingstiltak i juni, er det åpnet en portal der politikerne kan stille spørsmål og få fra svar fra administrasjonen om de foreslåtte sparetiltakene.

Kommunestyret har vedtatt at det skal gjennomføres omstillingstiltak på 30 millioner kroner i 2024, økende til 50 millioner kroner per år fra 2025.

Forslag til tiltak

Kommunedirektøren har presentert en sak med forslag til omstillingstiltak. Denne saken skal behandles i utvalgene og formannskapet i slutten av mai, og avgjøres i kommunestyret i midten av juni.

Her kan du lese kommunedirektørens forslag til omstillingstiltak i sak PS 24/2024 «Omstillingstiltak 2024-2025»

Portal for spørsmål og svar

For å sikre åpenhet rundt prosessen før politikerne skal vedta omstillingstiltakene, er det åpnet en portal der politikerne kan stille spørsmål og få fra svar fra administrasjonen om de foreslåtte omstillingstiltakene.

I denne potalen vil politikerne legge inn spørsmål og få svar fortløpene. Liunger, medarbeidere og andre kan følge med på hvilke spørsmål som stilles og hvilke svar som gis.  

Portal for spørsmål og svar om omstillingsprosjektet