Hopp til innhold

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg, må du stå i manntallet. Her kan du lese om hvordan du sjekker om du er oppført i manntallet.

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i Folkeregisteret innen 30. juni i år, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune, eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen.

Ikke mottatt valgkort?

Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august 2023, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Du kan ringe servicetorget på telefon 32 22 01 00.

Husk å laste ned valgkortet på telefon, og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Sjekk selv om du står i manntallet

Du kan også sjekke selv om du står oppført i manntallet. Manntallet er utlagt til ettersyn fra 7. juli 2023 på rådhuset i Lier kommune, Vestsideveien 2, 3403 Lier.   

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Klagen sendes til valgstyret i kommunen: Valgstyret i Lier kommune, Postboks 205, 3401 Lier.   

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted. Klage på Sametingets valgmanntall skal sendes til Sametinget.