Hopp til innhold

Står i fare for å måtte kaste vaksiner

700 liunger mellom 18 og 50 år har fortsatt ikke tatt dose 2. Nå står kommunen i fare for å måtte kaste hundrevis av vaksinedoser. Vi ber derfor liungene om å møte opp til drop-in fredag 1. oktober.

Massevaksinasjonsprogrammet i Lier er nå i en avsluttende fase, og fremover vil det ikke være mulig å velge dag for vaksine.

Fremdeles er det 700 liunger mellom 18 og 50 år som har tatt første dose, men ikke dose 2. Vaksinene som er levert kommunen går snart ut på dato.

- Vi står nå i fare for å måtte kaste vaksinene som er levert til denne gruppen. Så langt har Lier kommune unngått å kaste doser, og det håper jeg inderlig at vi slipper nå som vi nærmer oss avslutningen, sier Heidi Kristin Ringstad, prosjektleder for koronavaksinasjonsprogrammet i Lier kommune.

Hun ber liungene som ikke har tatt dose 2, og der det er minst fire uker siden første dose, om å møte opp på drop-in fredag 1. oktober mellom klokken 09.00 – 12.00.

-  Nå forsvinner valgmuligheten for å ta koronavaksinen. Vi er i praksis ferdig med massevaksinasjonsprogrammet. Unntaket er barn som fyller 12 år i perioden frem til årsskiftet, gravide og andre som av ulike årsaker ikke har kunnet ta vaksinen så langt. Disse vil få et tilbud senere, sier Ringstad.

Helsemyndighetene har bedt kommunene om å prioritere Pfizer til barn og unge. Fra klokken 13.00 – 15.00 fredag 1. oktober skal vi vaksinere 12-15-åringer med Pfizer. Dersom noen av disse takker nei til timen, vil vi gjøre timene tilgjengelig for selvbooking i helsenorge.no for øvrige innbyggere uavhengig av alder.

- Vi har dessverre ikke kapasitet til å gjøre dette manuelt for innbyggerne, og ber dem derfor kun benytte den elektroniske løsningen i helsenorge.no, sier Ringstad.

Viktig informasjon om kryssvaksinering

Helsemyndighetene forventer at kommunene har fullvaksinert den voksne befolkningen som ønsker vaksine innen uke 40.

Siden midten av juli har Lier kommune mottatt Moderna-vaksiner til den voksne befolkningen og Pfizer til de under 18 år. Det betyr at mange voksne som fikk Pfizer som første dose, vil få Moderna som dose 2.

- Det er viktig å ta begge dosene - uansett om du får tilbud om Pfizer eller Moderna. Det er først etter andre dose du sikrer langvarig immunitet mot viruset, som igjen beskytter deg mot alvorlig sykdom, sier kommuneoverlege Ingrid Bjerring.

Bjerring og norske helsemyndigheter presiserer at kryssvaksinering er trygt, og gir like god beskyttelse. Det medfører heller ikke større risiko for alvorlige bivirkninger. 

-  Begge vaksinene er effektive, og trolig gir Moderna enda bedre beskyttelse mot deltavarianten enn Pfizer, sier helseminister Bent Høie.

Storbritannia endrer definisjon av fullvaksinert  

Noen har vært skeptiske til kryssvaksinering fordi enkelte land, som Storbritannia, ikke har regnet kryssvaksinerte personer som fullvaksinerte. Storbritannia endrer definisjonen av fullvaksinert, og vil fra 4. oktober 2021 akseptere kryssvaksinerte som fullvaksinerte.

Storbritannia har for øvrig klassifisert Norge som et grønt land over lengre tid, og har derfor ikke hatt karantenekrav for reisende fra Norge uavhengig av vaksinestatus. Storbritannias tidligere definisjon av fullvaksinerte har dermed ikke hatt noen praktisk betydning for reisende nordmenn.

Minst 15 EU-land bruker kryssvaksinering.