Statens vegvesen sier nei til Viker-alternativet

Slik ser vegvesenets tre alternativer ut.
Vegvesenet foreslår tre alternativer til ny E134 mellom Dagslett og E18 på Kjellstad. Ingen av dem involverer Viker-alternativet, som flertallet i det politiske Lier ønsker.

Torsdag 11. april sendte Statens vegvesen ut en melding der de klargjør hvilke alternativer for ny E134 mellom Dagslett og Kjellstad de ønsker.

Konklusjonen er at Statens vegvesen ikke ønsker å gå videre med den såkalte Vikerkorridoren. Dette er et alternativ som flertallet av politikerne i Lier kommunestyre tidligere har sagt at de ønsker.

Vil ikke ha Huseby-alternativet

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de anser Viker-alternativet som «dyrt og dårlig», og går dermed imot ønsket til politikerne i Lier.

– Etter vegvesenets mening blir Viker-korridoren en omvei for trafikk som kommer på E134 og videre i retning Drammen. Viker-korridoren får mye mindre trafikk enn de andre løsningene. Samfunnsøkonomisk er det tre milliarder kroner å spare på ikke å bruke Viker-korridoren, går det frem i pressemeldingen fra Statens vegvesen.

- Overrasket

Lier-rådmann Bente Gravdal sier beskjeden fra Statens vegvesen kom overraskende.

- Vi fikk oversendt plandokumentene i går. Der kunne vi lese at Viker-alternativet ikke er med i forslag til Statens vegvesen. Flertallet i kommunestyret i Lier har vært tydelig på at Viker-alternativet er det alternativet de foretrekker, påpeker Bente Gravdal.

- Vi er i dialog med Statens vegvesen for å finne mer ut om prosessen videre og ønsker å ta en prat på et orienteringsmøte 16. mai, sier Lier-rådmannen.

Her er alternativene til Statens vegvesen:

Statens vegvesens forslag er å utrede tre korridorer. Alle korridorene tar utgangspunkt i regulert løsning for E134 Dagslett – Linnes inne i fjelltunnelen.

Jensvollkorridoren

Trasé fra Linnes via Amtmannssvingen til E18. På strekningen Linnes – Amtmanssvingen ligger ny veg i eller nær dagens trase. Jensvollkorridoren har kryss på Linnes og med fv. 282, før kryss med E18. På det vedlagte kartet er Jensvollkorridoren markert med lilla farge.

Vitbankkorridoren

Trasé fra Linnes til kryss med E18 på Vitbank/Moserud. Der denne korridoren tidligere ble planlagt delvis på dagens E134, blir korridoren nå lagt nord for av dagens veg. Vitbankkorridoren har kryss med fv. 282 før kryss med E18.

Husebykorridoren

Dette er den nye korridoren. Trase fra rett sør for gamle Tuverudvei, til kryss med E18 ved Vitbank/Moserud. På kartet vedlagt er Husebykorridoren markert med grønn farge. Husebykorridoren har kryss med fv. 282 før kryss med E18.