Stedsutvikling Lierbyen 2030

Hva synes du blir viktig for Lierbyen framover?