Vil unngå at rådhuset deler sentrumskjernen i to

Sikke Næsheim er Kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling i Lier kommune.
Lier kommune har nå laget et forslag til strategi på hvordan Lierbyen kan bli et mer attraktivt sentrum.

Omstrukturere parkeringstilbudet, flere møteplasser og aktivitet for å skape liv rundt rådhuset er noe av det som nevnes i planen.

- Lierbyen sentrum i dag har to sentrumsområder som man bør se på hvordan man kan samle. Viktig her blir hvordan vi kan unngå at rådhuset deler sentrumskjernen i to, sier Sikke Næsheim, kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling i Lier kommune.

Et levende sentrum

Kommunalsjefen påpeker at det fremover blir naturlig å se på hvordan man kan sørge for liv på gateplan også i tilknytning rådhuset.

- For å skape et levende sentrum i Lierbyen blir det avgjørende å se på hvordan sammenhengen mellom området rundt Meierigården og Bakerikvartalet/Fosskvartalet skal styrkes, sier Sikke Næsheim

Lier rådhus.

Lierbyen 2030

I forbindelse med strategiplanen er det laget fem mål for utviklingen av Lierbyen:

  1. Lierbyen skal være et levende og inkluderende kommunesenter.
  2. Innbyggerne i Lier skal føle tilhørighet til Lierbyen.
  3. Det skal være enkelt for alle å komme seg til Lierbyen.
  4. Flere mennesker skal bo, handle og jobbe i Lierbyen.
  5. Lierbyen skal være et senter for opplevelser og aktivitet

- Behov for å omorganisere parkeringsplassene

Et tema det er mye diskusjon om, er parkering i Lierbyen.

Både handelsstanden og besøkende er opptatt av at det er behov for å omorganisere parkeringstilbudet.

«Grønn mobilitet i Lierbyen skal understøttes gjennom styrking av kollektivtilbud, sammenknytning av sykkelveier og mer gangvennlige gater og byrom. Parkeringstilbudet skal omstruktureres slik at det sikrer tilgjengelighet for besøkende til sentrumsområdet», heter det i et av forslagene i strategiplanen.

Et annet punkt som trekkes frem, er at Lierelva bør integreres bedre i sentrumsutviklingen. Her har det kommet frem konkrete forslag om sti langs elva og lage møteplasser nede ved elva.

- Må starte nå

Det er viktig å komme i gang med jobben nå.

- Det er viktig at Lierbyen finner sin form før utviklingen på Lierstranda kommer i gang for fullt. Mange har gjennom medvirkningsprosessen gitt uttrykk for prosesstretthet og at det er viktig med synlige resultater innen kort tid for at engasjementet for Lierbyen skal holdes oppe, mener kommunalsjefen.

Kom med innspill!

Fristen for å komme med innspill til den nye strategiplanen for Lierbyen er satt til 24. mars.

- Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å se gjennom strategiplanen og sende oss innspill, sier Sikke Næsheim, kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling i Lier kommune.

Her kan du se forslaget til strategiplan