Stor rift om årets influensavaksine

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring er fornøyd for at flere lar seg vaksinere mot influensa
Flere av kommunens legekontorer har sett seg nødt til å bestille flere vaksiner, og seniorsentrene opplever en større etterspørsel etter vaksinene.

-Lierbyen legesenter fikk 500 vaksiner, og det gikk bare to uker før de måtte bestille flere. Nøste legekontor og Heiaklinikken har også meldt fra om at de behøver flere, sier en fornøyd Bjerring.

I år ble det bestilt inn 2800 vaksiner, hvor rundt 2000 var reservert for kommunes innbyggere. De resterende ble fordelt på ansatte i helsesektoren, for å forebygge spredning av smitte til pasienter og sykehjemsbeboere.

-Det som er bra med det, det er at det blir færre syke av influensa. Influensa kan føre til at den smittede behøver intensiv hjelp, og for enkelte sårbare grupper kan influensa være dødelig. Jeg er derfor svært fornøyd med at så mange har valgt å la seg vaksinere i år, sier Bjerring.

De siste ukene har hun og en kollega besøkt samtlige kommunale sykehjem for å vaksinere de ansatte på deres egen arbeidsplass. Dette er frivillig, men anbefalt å gjøre, og i år har langt flere benyttet seg av tilbudet enn i fjor.

Ikke for sent for vaksinasjon

Det er fortsatt ikke for sent for å la seg vaksinere, og disse anbefales å ta influensavaksinen:

  • Alle fra og med fylte 65 år
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
  • Barn og voksne med følgende kroniske sykdommer: - diabetes - lungesykdom (inkludert astma) - hjerte-/karsykdom - leversvikt - kronisk nyresvikt - kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (KMI over 40) - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
  • I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre: - Helsepersonell som har pasientkontakt - Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar - Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser


Her kan du bli vaksinert

De som har behov eller ønsker å ta årets influensavaksine kan gjøre dette hos fastlegen eller på seniorsenteret for dem dette gjelder. Kommunens ansatte i helsesektoren får tilbud om vaksinasjon innad i egen virksomhet.