Hopp til innhold

Økonomisk støtte til arbeid innen rus og psykiatri

Organisasjoner, foreninger og lag innenfor området psykiatri og rus kan søke om økonomisk støtte. Søknadsfristen er 31. januar 2023.

Arbeidet til organisasjoner, lag og foreninger innen feltet rus og psykiatri er en viktig bidragsyter. Derfor har Lier kommune satt av midler for å kunne støtte denne type arbeid.

Søknadsfrist 31. januar 2023

Det er kun organisasjoner, foreninger og lag som arbeider for Lier kommunes innbyggere innenfor området psykiatri og rus som kan tildeles økonomisk støtte. 

Søknaden skal inneholde budsjett og plan for bruk av midler som kommer Liers innbyggere til gode. 

Dersom organisasjonen, lokallaget eller foreningen har fått tildelt midler tidligere år skal det fremlegges rapport og regnskap for bruk av tildelte midler.  

Søknadsfrist 31.januar 2023

Søknaden sendes til

Lier Kommune

Rådgiver Helse, omsorg og velferd

Brita M.O.Snarheim

Postboks 205, 3401 Lier

eller pr. epost: brita.snarheim@lier.kommune.no