Hopp til innhold

Støtte til organisasjoner som jobber med psykiatri og rus

Frivillige organisasjoner, foreninger og lag er med deres kompetanse og arbeid viktige bidragsytere innen dette feltet. Lier kommune har derfor satt av midler for å støtte deres arbeid neste år. Søknadsfristen er 18. desember 2023.

Følgende må ligge til grunn for søknaden om tilskudd for 2024:

  • Det er kun organisasjoner, foreninger og lag som arbeider for Lier kommunes innbyggere innenfor området psykiatri/rus som kan tildeles økonomisk støtte.

  • Søknaden skal inneholde budsjett og plan for bruk av midler som kommer Liers innbyggere til gode.

  • Dersom organisasjonen, lokallaget eller foreningen har fått tildelt midler tidligere år skal det fremlegges rapport og regnskap for bruk av tildelte midler.   

Søk innen 18. desember

Søknaden sendes på e-post til brita.snarheim@lier.kommune.no innen 18. desember 2023, eller via brev til:

Lier kommune
ved Brita M.O. Snarheim
Postboks 205 3401 Lier