Oppretter støttetelefon med samtaletilbud

Den nye hverdagen kan virke både utrygg og ensom, spesielt for eldre hjemmeboende eller andre som av helsemessige årsaker blir isolerte. Derfor oppretter kommunen en støttetelefon, der vi ringer daglig for å følge opp og gi de som trenger det en god samtale og støtte.

Tilbudet retter seg blant annet mot innbyggerne våre som vanligvis hører til kommunens ulike dagsentertilbud, som nå holdes stengt på grunn av smitterisikoen.

- Det er kommunens virksomhetsledere som melder inn personer som skal ringes opp, men vi ønsker også at innbyggerne selv eller deres pårørende tar kontakt om de har behov for noen å snakke med, forteller Else Ellevog, som til daglig jobber som aktivitør på Gifstad dagsenter på Sjåstad, som nå har ansvaret for driften av det nye telefontilbudet.

For å settes opp på den daglige ringelisten, bes du ta kontakt med Ellevog på telefon 32 24 38 38 mellom klokken 09.00 og 15.30 på hverdager. Deretter koordinerer Ellevog videre til sanitetsforeningene i Lier, som gladelig har meldt seg til å drifte støttetelefonen, noe kommunen er veldig takknemlig for.

- Telefonen er allerede operativ, så det er bare å ringe, så setter vi dere i kontakt med sanitetskvinnene som gjerne gir dere selskap over telefonen fremover, avslutter Ellevog.