Statnett har sendt varsel til kommunen om at arbeidene med oppgradering av Sylling transformatorstasjon starter opp.

Statnett opplyser om at de planlegger å holde et informasjonsmøte med beboere innen kort tid, hvor de presenterer kommende arbeid for berørte parter.

Statnett skriver videre at de vi tilstrebe at det blir en anleggsperiode med god dialog, og ber om at de blir kontaktet om det er noe som er uklart.

Mer informasjon om prosjektet finnes på Statnett sine nettsider: http://www.statnett.no/Nettutvikling/Sylling-transformatorstasjon/