Hopp til innhold

Tester nytt system for nødvarsel via mobiltelefon

Foto: Johnér
Onsdag 14. juni 2023 blir det test av et nytt nasjonalt system for å varsle befolkningen om alvorlige hendelser via mobiltelefon. Når du mottar nødvarselet, vil telefonen din vibrere og spille en sireneaktig lyd. Merk at det 14. juni også er test av Sivilforsvarets varslingsanlegg.

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen på mobiltelefonen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Det kan være radioaktivt utslipp, terror eller andre ulykkes- og katastrofesituasjoner hvor befolkningen må varsles raskt.

Det er politiet og Sivilforsvaret som avgjør hvilket område som skal varsles, og som sender ut selve varselet. Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen -altså et tillegg til tyfonvarslingen og til politiets etablerte varslingsrutiner.

I en alvorlig hendelse vil viktig informasjon bli delt i mange kanaler, som for eksempel på radio, tv, nettaviser, myndighetenes egne nettsider og på sosiale medier.

14. juni 2023 klokken 12.00 blir det en nasjonal test av nødvarsel på hele befolkningen.

Hva skjer når du får et nødvarsel?

Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv. Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område.

Dette betyr at både norske og utenlandske mobiltelefoner som befinner seg i området vil motta varselet, enten på norsk eller engelsk.

Dette skjer når du får et nødvarsel:

  • Telefonen vibrerer og spiller av en høy sireneaktig lyd.

  • På skjermen kommer det en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre.

  • Hvis telefonen din støtter tekst til tale kan du få meldingen lest opp.

Når du mottar et nødvarsel skal du stoppe opp, lese eller lytte til varselet og følge rådet.

Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er:

  • Skrudd på.

  • Koblet til mobilnettet (4G/5G).

  • Pppdatert med nødvendig programvare.

Hvem kan motta varsel?

Folk trenger ikke å melde seg på, registrere seg eller gjøre andre ting for kunne motta nødvarselet. De fleste moderne telefoner skal kunne motta varsel.

Det er ikke mulig å reservere seg mot å få nødvarsel. Dette betyr at «alle» som har en mobiltelefon, også barn, unge og sårbare grupper, kan motta slike varsler.

Du finner mer informasjon om nødvarsel på nettsiden www.nodvarsel.no

Test av Sivilforsvarets tyfoner

14. juni 2023 blir det også test av Sivilforsvarets varslingsanlegg. I Lier vil sirenene høres fra rådhuset og ved Huseby.

Anlegget på Tranby er et mobiliseringsanlegg, og blir normalt ikke testet.