Hopp til innhold

Tilskudd til sommerferieaktiviteter

Vi ønsker at sommerferien 2024 skal fylles av morsomme aktiviteter for barn og unge. Derfor inviterer vi lag, foreninger, sosiale entreprenører og næringslivet til å søke om tilskudd for å arrangere slike aktiviteter. Søknadsfristen er 8. januar.      

Lier kommune jobber for å få til et variert og mangfoldig sommerferietilbud til barn og unge i grunnskolealder.  

Vi ønsker samarbeidspartnere som kan skape sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie. Derfor inviterer vi lag, foreninger, sosiale entreprenører og næringslivet med på en innsats for å løfte sommerferien for barn og unge. 

Skape gode ferieopplevelser

Vi ønsker å fylle ferieukene i Lier med vennskap, latter, spennenende læring, aktivitet, nysgjerrighet og ferieminner.   

De nevnte aktørene kan søke om tilskudd for å arrangere sommeraktivitetene. Midlene kan gå til å opprette nye sommerferietilbud, eller utvide eksisterende tilbud.   

Vi trenger aktører som jobber aktivt inn mot barn og unge. Her har dere mulighet til å skape flotte ferieopplevelser, gi ny kunnskap eller en ny hobby til barn og ungdom. Dette er også en gylden mulighet til å skape nye interesser hos flere barn og unge.  

Søk innen 8. januar  

Det er ønskelig med bredde i aktivitetstilbudet både i innhold og lokasjon, og et tverrfaglige samarbeidet mellom skole, helsetjenesten og kulturaktører fra offentlig sektor, frivillighet og næringslivet.  

Er dette noe for dere? Søk om tilskudd innen 8. februar 2024.

Søk om tilskudd for å arrangere sommerferieaktiviteter i 2024

Hva kan dere søke tilskudd til?

 • Instruktør og koordinering 

 • Andre aktivitetsledere 

 • Utstyr og mat 

 • Transportutgifter   

Disse kriteriene må være oppfylt:

 • Aktiviteter som krever påmelding skal skje i løpet av ukene 25, 26, 27, 31, 32, 33.  

 • De som vil tilby åpne møteplasser uten påmelding kan arrangere dette i hele skolens sommerferie.

 • Deltakere på aktivitetene skal være bosatt i Lier kommune. Lier kommunen står for påmelding av deltagere.

 • Aktiviteten skal foregå i Lier kommune.

 • Åpent for alle, prioritert målgruppe er 4. – 10. klasse.

 • Politiattest for alle instruktører.

 • Din forening må være registrert i Brønnøysundregistret og/eller frivilligregisteret.

 • Aktivitetene markedsføres under paraplyen «Ferieaktiviteter» på www.lieropplevelser.no.

 • Kort rapport skal leveres etter endt sommerferieaktivitet.  

Det vil bli laget en samarbeidsavtale med aktørene som får tilskudd.