Hopp til innhold

Tips for virussesongen

Sesongen for luftveisinfeksjoner og andre infeksjoner er over oss. Derfor har kommuneoverlege Charlotte Sogn noen gode råd til deg. Og du - 7. desember 2023 tilbyr vi en ny dag med drop in for både influensa- og koronavaksine.

Virus trives best i kjøligere temperaturer. Vi oppholder oss mer innendørs og er tettere på hverandre, og det øker muligheten for å smitte hverandre. Luftveisvirus og omgangssykevirus smitter ved dråpesmitte, luftsmitte eller kontaktsmitte.

- Det betyr at smitte spres både via hoste og nysing, og via urene overflater som dørhåndtak, rekkverk, kopper og glass, sier Charlotte Sogn.

Drop in for vaksine

Høsten 2023 har Lier kommune tilbudt en rekke dager med drop in for både influensavaksine og koronavaksine. Neste mulighet blir 7. desember fra klokken 09.00 – 21.00 på Haugestad i Lierbyen. Her er det bare å møte opp, og du kan ta begge vaksinene samtidig.

Husk at du også kan ta influensavaksine hos din fastlege.

Du kan også bestille time for koronavaksine hos Lierlegene, men vi gjør oppmerksom på at kapasiteten her er litt redusert på grunn av lokalets utforming. Du kan kontakte Lierlegene via telefon telefon 90 60 45 58 eller e-post: vaksine@lier.kommune.no

Råd fra kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen har utarbeidet noen råd til liungene for virussesongen.

- Følger du disse, vil du bidra til å begrense smittespredningen og redusere sjansen for at du selv eller de du omgås blir syke. Rådene gjelder både barn, ungdom og voksne. Rådene ved luftveissykdom er de samme uansett om det er covid-19, influensa eller forkjølelse du har, sier Charlotte Sogn.

Her er kommuneoverlegens råd:  

  • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer og nedsatt allmenntilstand. Vær hjemme til du føler deg frisk. Du begrenser også smittespredning ved å holde avstand til andre.

  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Hoste i albuekroken, eller i et papirtørkle som du kaster umiddelbart og så vasker hendene.

  • Ha god håndhygiene! Vask hendene med såpe og rennende, lunkent vann når du kommer til skolen/barnehagen eller arbeidsplassen, og når du kommer hjem. Vask også hender etter toalettbesøk og før måltid. Hånddesinfeksjon kan brukes når såpe og vann ikke er tilgjengelig, men det er mindre effektivt mot blant annet omgangssykevirus.

  • Ikke del flaske eller glass med andre.

  • Vaksiner deg hvis du er i risikogruppe eller målgruppe.

  • Det er ikke lenger en generell anbefaling å teste seg for korona ved luftveissykdom. Bare personer i risikogrupper bør teste seg for korona. Snakk med legen din hvis du er i tvil om det gjelder deg eller ditt barn.

  • Hold deg hjemme ved symptomer på omgangssyke som oppkast og diare. Barn bør ikke gå tilbake til barnehagen før det er gått 48 timer etter siste oppkast/diare.

Ulike virus

Det er for øyeblikket en del covid-19 rundt oss, mens influensaen ikke har kommet ordentlig i gang enda.

- Den kommer gjerne ved juletider/nyåret. Det er heller ingen særlig mengde RS-virus foreløpig, men det har vært mye av dette de to siste vintersesongene. Denne gir kraftig forkjølelse hos store barn og voksne, mens de minste barna kan bli så syke at de må innlegges i sykehus, forklarer Charlotte Sogn.

Hun sier de fleste forkjølelsene nå skyldes Rhinovirus, og at det er normalt for årstiden. I tillegg er det mye av en type lungebetennelse med bakterien Mycoplasma Pneumonia, som også smitter ved dråpesmitte.

- Vi ser også mer kikhoste enn vi har gjort de siste par årene, hovedsakelig blant eldre barn og ungdom. En del infeksjonssykdommer, som forkjølelse, halsbetennelse, mage- og tarminfeksjoner, brennkopper og utslettsykdommer er to-tre ganger så vanlig hos barnehagebarn som hos andre.

Kommuneoverlegen understreker at skoler og barnehager bør legge til rette for håndvask og innarbeide rutiner for grundig håndvask med såpe og rennende vann. Familiene bør jobbe for at barna blir fortrolige med betydningen av vanlig håndvask når de kommer hjem, etter toalettbesøk og før måltid.

- Og håndvask er like viktig for voksne, understreker Sogn.