Hopp til innhold

Tre millioner til idretts- og nærmiljøanlegg i Lier

Nesten tre millioner kroner i spillemidler er tildelt idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i Lier. Midlene skal bidra til å styrke det lokale idrettsmiljøet og fremme god helse og livskvalitet. 

Spillemidlene som fordeles kommer fra Norsk Tippings årlige overskudd, som hvert år blant annet skal gå til statlig medfinansiering av anlegg for organisert idrett og egenorganisert fysisk aktivitet. Det er fylkeskommunene som fordeler spillemidlene ut i kommunene.

Viken fylkeskommune har nå fordelt i overkant av 338 millioner til anlegg i kommunene

Blant de tildelte midlene vil en betydelig del gå til nærmiljøanlegg, som er mindre anlegg ment for egenorganisert aktivitet.

Milder til nærmiljøanlegg i Lier 

754 000 kroner er fordelt til disse anleggene i Lier:

  • Heia skole treningsanlegg (224 000 kroner).

  • Sylling skole pumptrackanlegg (191 000 kroner).

  • Sylling skole aktivitetsbane (250 000 kroner).

  • Nordal skole skøytebane/aktivitetsflate (89 000 kroner).  

Midler til ordinære idrettsanlegg i Lier

Ordinære anlegg for organisert idrett i Lier mottar i år to millioner kroner:

  • Lierskogen kunstgressbane 7'er (1 million kroner).

  • Martinsløkka kunstsnøanlegg (1 million kroner).