Hopp til innhold

Trygg i Lier - vern av risikoutsatte voksne

Kjenner du eller vet du om noen som blir utsatt for vold eller overgrep, eller har du mistanke om at en over 18 år blir det? Fra 1. mars 2024 kan du kontakte kommunens TryggEst-team.

Hva er TryggEst?

Lier kommune er en TryggEst-kommune. Det innebærer at kommunen har etablert et tverrsektorielt team som skal bidra til å sette fokus på å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Eksempler på personer som kan være særlig utsatt for vold og overgrep kan være personer med demens, psykisk lidelse, funksjonsnedsettelse, rusproblemer, høy alder eller sykdom.

TryggEst-teamet i Lier kommune

TryggEst-teamet i Lier kommune består av representanter fra:

  • Tjeneste for psykisk helse og rus
  • Hjemmetjenesten
  • Flyktningtjenesten
  • NAV
  • Sykehjem og tilhørende boliger
  • Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse

Kommunens TryggEst-team arbeider etter en modell som i Norge er forankret hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tilbudet er etablert i mange kommuner i hele Norge, og i Lier kommune er det politisk vedtatt at kommunen skal være en TryggEst-kommune.

Når kan jeg ta kontakt med TryggEst?

Det finnes mange former for vold og overgrep. Noen er synlige, mens andre er mindre synlige som for eksempel psykisk vold og økonomiske overgrep. Dersom du er bekymret for om noen blir utsatt for vold bør du kontakte TryggEst-teamet for å drøfte din bekymring. Du kan velge å være anonym. Ansatte i Lier kommune kan også kontakte teamet.

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

TryggEst-teamet gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, og foreslår eventuelle tiltak.

Kontakt

Fra 1. mars 2024 kan du kontakte TryggEst-teamet i Lier kommune på
telefon 91 11 35 00.

Telefonen er bemannet på hverdager mellom klokken 10.00–14.00.

Mer informasjon om TryggEst

Du kan finne mer informasjon om TryggEst på bufdir.no

 

Andre hjelpetilbud

Ved akutt voldshendelse:

Ved behov for akutt beskyttelse, samtaler, råd/veiledning: 

  • Kontakt krisesenteret for Asker, Bærum og Lier på 67 50 83 83 (døgnåpent).

Ved bekymring for barn:

  • Kontakt barneverntjenesten på telefon 32 22 01 00 eller 97 77 03 70. (Kontortid klokken 09.00-15.00).
  • Etter kontortid: barnevernvakta – til 32 04 65 00.