Ukens politiske møter

Denne uken er det flere politiske utvalg som skal møtes. Blant sakene som skal behandles er blant annet ny nasjonal rammeplan og kvalitet i SFO. Møtene er åpne for publikum. Oversikt og sakslister finner du her.

Landbruksutvalget møtes 8.mars klokken 18.00 på møterom Holtsmark på Haugstad. 

Oppvekst-, kultur og idrettsutvalget møtes 8.mars klokken 16.00 på Glitra.

Utvalget for miljø og plan møtes 9.mars klokken 18.00 på møterom Holtsmark på Haugstad.

Helse-, omsorg- og velferdsutvalget møtes 9.mars klokken 18.00 på Glitra.

Formannskapet møtes 10. mars klokken 18.00 på Glitra.