Ukens politiske møter

Denne uken er det flere politiske utvalg som skal møtes. Møtene er åpne for publikum. Oversikt over møtene og sakslister finner du her.

Oppvekst-, kultur og idrettsutvalget møtes 26.april klokken 18.00 på Glitra.

Utvalget for miljø og plan møtes 27.april klokken 18.00 på møterom Holtsmark på Haugestad.

Helse-, omsorg- og velferdsutvalget møtes 27.april klokken 18.00 på Glitra.

Formannskapet møtes 28.april klokken 18.00 på Glitra.

 

Landbruksutvalgets møte denne uken er avlyst som følge av liten saksmengde.