Det tverrfaglige prosjektet Ungdomshjelpa har vært i gang siden oktober, og har allerede saker som viser at det er behov for tilbudet.

Ungdomshjelpa er et resultat av et treårig samarbeidsprosjekt mellom Lier kommune, Drammen distriktpsykiatriske senter, Drammen BUP og Mental Helse/Mental Helse Ungdom. Formålet er å lage en helhetlig lavterskel «dør inn til hjelpeapparatet» for ungdom i aldersgruppen 13 til 26 år.

- Ungdomshjelpa skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud som skal bidra til godt samarbeid mellom ulike fagpersoner. Vi skal holde oversikt over hjelpeapparatet for ungdom – også når det gjelder kurs og fritidstilbud. Ungdomshjelpa skal bidra til at ungdom opplever å bli møtt av en helhetlig og samordnet tjeneste som tenker langsiktig, og bidra til at ungdom som har falt ut av skole eller arbeid kommer i gang igjen i meningsfulle og utviklende aktiviteter. Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet og en bedre hverdag for ungdom, forteller teamkoordinator i Ungdomshjelpa, Tori-Mette Gausen.

Positive tilbakemeldinger

Siden oppstarten i slutten av september har det vært om lag 20 henvendelser til Ungdomshjelpa, og spennvidden i type henvendelser er stor. Flere ungdommer har møtt til såkalte tverrfaglige konsultasjoner, og 18 har fått eller får kortvarig individuell oppfølging. 

- Vi får svært positive tilbakemelding på kort responstid, forteller Gausen.

Fredag 9. desember arrangerte Ungdomshjelpa en fagdag, og der fortalte flere aktører at de allerede har merket en effekt av det tverrfaglige samarbeidet i Ungdomshjelpa.

Under fagdagen ble det jobbet aktivt i grupper – i tillegg til at det var foredrag og innspill fra fagpersoner som jobber i det offentlige hjelpeapparatet for ungdom i Lier kommune.

- Kontakt oss

Ungdomshjelpa har kompetanse innen følgende fagområder: Helse, bolig, skole/utdanning, arbeid og økonomi, opplevelser og aktivitet, relasjoner og familie.

Det tverrfaglige teamet i Ungdomshjelpa består av ressurspersoner trukket ut av seks ulike kommunale virksomheter: Helsetjenesten for barn og unge, psykisk helse, kultur og fritid, barnevernstjenesten, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og NAV. Teamet ledes av en koordinator, som er Tori-Mette Gausen.

Her er medlemmene i teamet:
• Kristin K. Sveaas (helsesykepleier/spes. barn og ungdom, Klinisk mastergrad psykisk helse, H)
• Jorid Kippenes (psykolog, PH)
• Trine Opsahl Sigvartsen (sykepleier, PH)
• Yngvild Mehren Nystrøm (ungdomsrådgiver/kunstfotograf, KF)
• Jan Rune Justad (barnevernspedagog, BVT)
• Kristin Eggum Ege (spesialpedagog, PPT)
• Silje Ovenstad (barnevernspedagog, NAV)

Ungdomshjelpa holder til i 3. etasje i Fosskvartalet og ønsker du kontakt for en prat, kan du ringe 94 500 400 eller sende en epost til: ungdomshjelpa@lier.kommune.no 


Her er det tverrfaglige teamet i Ungdomshjelpa.